EN

 

/ FR

 

PERSRELATIES

FLᅠConsult onderhoudt dagelijks bevoorrechte contacten met de nationale, Brusselse, Vlaamse, Waalse, Duitstalige en Europese pers en met media gespecialiseerd in vastgoed, economie, financiën, humanᅠresources, gezondheid, milieu en lifestyle.

Wij organiseren voor u :

 

Een persconferentie of een persmoment, een one-to-one interview, maar evenzeer een persreis, een rondetafelgesprek over een welbepaald thema, een inhuldiging en/of eerste steenlegging,...

 

Afhankelijk van de opdracht denkt het FL-consult een communicatiestrategie op maat uit van de klant in de vorm van een persbericht en/of een persdossier, een jaarrapport of een dossier over een welbepaald thema.

 

Ons team garandeert nauwgezette opvolging om zo een goede relatie met de journalist(e) en/de media op te bouwen of te onderhouden.

Andere diensten uit ons aanbod :

De pers stof voor artikels, reportages en primeurs aanleveren en de media in contact brengen met bevoorrechte getuigen (CEO, woordvoerder, expert, universiteits professor, socioloog, politicus enz.).

Persattaché : wij houden onze persbestanden permanent up-to-date en communiceren in de twee richtingen met het oog op gezonde, creatieve en efficiënte persrelaties.

 

Mediatraining : bij gesprekken met journalisten komt heel veel kijken, behalve improvisatie. Het onderwerp beheersen, het medium kennen waartoe men zich richt, begrijpen wat de journalist wil, rustig blijven voor de microfoon of camera… Dat valt allemaal te leren. We spreken dan ook niet voor niets van “communicatietechnieken”.

 

Copywriting : achterhalen welke boodschap de klant precies wenst uit te dragen en die dermate formuleren dat ze in het oog springt bij de beoogde doelgroep, daar zijn wij sterk in. Want succesvolle communicatie staat of valt met inhoud.

 

Corporateᅠ& pressᅠevents : wij organiseren elk type van event in het kader van corporate communicatie.

Onze ambitie?

 

OOK JOURNALISTEN INFORMEREN

IS ONS VAK.

WIJ SLAAN EEN BRUG TUSSEN

UW EISEN EN

DIE VAN DE MEDIA.

Prima

communicatie

staat of valt met

een doordachte

inhoud.

WIE MET KENNIS VAN ZAKEN WIL BESLISSEN, BENUT BEWUST DE KRACHT VAN ZIJN NETWERK

PUBLIC RELATIONS

Bij publicᅠrelations denken wij aan methodes om te informeren over realisaties, om een merkimago te promoten en om de belangstelling van welomschreven doelgroepen te wekken. FLᅠConsult heeft op dit vlak flink wat ervaring opgebouwd, onder meer door samen te werken met zeer professionele partners. Samen met hen maken wij van elke pr-actie een succes.

Een greep uit de tools die wij inzetten :

- Bedrijfskranten

- Events (conferenties, congressen, (gala-)avonden, academische zittingen enz.)

- Nieuwsbrieven

- Bedrijfsbezoeken

- Opendeurdagen

- Persberichten en -conferenties

- Brochures

- Opinionᅠleadership via internet

- Affiches, flyers, folders

- Videofilms...

Creativiteit, engagement, vertrouwelijkheid en inhoud zijn andere kwaliteiten die onmisbaar zijn bij pr-werk.

Lobbydiensten :

 

Wij verbeteren en/of verdedigen het imago van een bedrijf of een belangengroep. Daartoe identificeert FLᅠConsult de opportuniteiten en de stakeholders op de strategische markten van de klant. Bedoeling: de argumenten van de klant ingang doen vinden in het publieke debat.

 

Doel?

De voornaamste decisionᅠmakers overtuigen en de klant zelfs verzekeren van aangepaste institutionele steun met het oog op de verdere uitbouw van zijn activiteiten.

 

Hoe ?

Geruggensteund door een (inter)nationaal netwerk en een ervaren team adviseren en begeleiden wij de klant teneinde diens strategie efficiënt te verdedigen bij de Europese, nationale, regionale en lokale instellingen.

Uiteraard kunnen wij met dergelijke acties ook andere niveaus benaderen.

Ons kantoor wist de voorbije jaren met diverse lobbyacties al zeer concrete resultaten te boeken.

ADVIES EN STRATEGIE

Mensen die écht willen communiceren, moeten eerst naar elkaar luisteren.

Het team van FL Consult begeleidt haar klanten in alle etappes van de communicatie. Hierbij wordt steeds de nodige reflectie ingebouwd en wordt er rekening gehouden met de informatie/actualiteit. De verschillende stappen zijn :

 

- Analyse van de contekst

- De definitie van de te bereiken doelen

- Identificatie van de boodschap en het doelpubliek

- Aanbevelingen en communicatieplan op kort en middellange termijn

- Budgetten

- Actieplan

Ons doelᅠ?

Met de klant een vertrouwensband opbouwen op lange termijn. Bij een specifieke communicatie zijn er twee domeinen voor ogen te houden:

U WILT EEN BOODSCHAP WERELDKUNDIG MAKEN ?

SCHAKEL PROFESSIONALS

 IN VOOR EEN TREFZEKERE AANPAK.

Interne communicatieᅠ:

Mvat alle vormen van communicatie die zich afspeelt binnen de muren van een bedrijf/organisatie.

 

Eerste doelgroep ? De medewerkers/werknemers.

Eerste communicatiemiddel ? Informatie.

FL Consult helpt u bij deze communicatie met als doel : communiceren (tonen - doorgeven - uitleggen), motiveren en produceren.

Deze positieve interne communicatie weerspiegelt zich ook in de werksfeer.

Financiële communicatie :

Veel meer dan een technisch instrument naar de bedrijfswereld toe. Ze maakt integraal deel uit van de economische strategie binnen een bedrijf. In samenwerking met het management zorgen wij ervoor dat uw bedrijf een positief financieel imago krijgt. Dit op basis van strikt financiële gegevens, maar ook algemene economische informatie.

FL Consult / Corporate Communication

f

in

Design : Bastien Duval